Biopejs til væg og brændværdi i bioethanol og briketter

Hjemme hos Familien Danmark fyres der uanede mængder af brænde af hvert år. De anslået ca. 750.000 brændeovne i private hjem og sommerhuse gør dermed deres til at vi kan holde på varmen og ikke mindst hygge os.

Samtidig er der et ukendt antal udepejse, der naturligvis også anvendes i stort – og stigende – omfang. Og her skal slet ikke nævnes diverse Skt. Hans-bål, spejderbål og strandbål, der naturligvis også hører Danmark til.

Biopejs til væg

Hvad er det så, der bliver brændt af i disse mange pejse, brændeovne og andre dertil indrettede aggregater? Det hurtige svar er vel snart sagt alting, der bare tilnærmelsesvist forekommer at kunne futtes af. Men kvalitetsmæssigt bliver brændet nok bedre, jo længere vi kommer fra udepejsen og ind mod stuens brændeovn.

En ting er, hvad man kan brænde af, en helt anden hvad man bør brænde, og hvordan. 

Det påstås med jævne mellemrum at landets brændeovne efterhånden er vores største forureningskilde, og selv om der også med mellemrum rokkes en del ved disse påstande, er der næppe tvivl om at der udsendes en del partikler op gennem de danske skorstene. Egentlig er det jo fantastisk positivt at tænke på at der efterhånden er kommet så godt styr på industriens forurening at det er os selv, derhjemme, der bidrager så forholdsvis meget til det samlede billede.

Ophængt biopejs på væg

Træ til brændeovnen, træ til pejsen eller træpiller til træpillefyret udgøres for det meste af træarterne bøg, ask, eg, birk, samt gran- og fyrretræ samt træpiller og træbriketter.

https://mtas.dk/biopejs-til-vaeg/

Der er stor forskel på, hvilken brændværdi, de forskellige træarter har. Det vil sige, hvor gode de er til at udvikle varme. Bløde træsorter som gran, fyr og birk er nemme at antænde – og derfor godt som optændingsbrænde. Men det brænder hurtigt og har ikke en høj brændværdi.

Hårde træsorter som bøg, eg og ask er lidt sværere at antænde – men når de først brænder, så brænder de længere, og de har en høj brændværdi. Bøg er den træsort med den højeste brændværdi.

Blandet løv, birk, el mm.   2.200-2.900 Kcal
Ovntørret bøg 4.200 Kcal
Lyse træbriketter 4.500 Kcal
Mørke træbriketter 4.200-4.800 Kcal
Sedi briketter 4.700 Kcal